Apakah Perbezaan Antara Takaful dan Insurans Konvensional?

21 Oct 2015
Terdapat beberapa perbezaan antara Operasi Takaful dan insurans konvensional adalah berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, di mana setiap peserta membuat sumbangan untuk dana takaful. Sekiranya terjadi kerugian, peserta akan menerima jumlah tuntutan tersebut. Tidak seperti insurans konvensional, di mana risiko dipindahkan daripada pemilik insurans kepada syarikat insurans, risiko takaful dikongsi bersama-sama oleh para peserta.

Perbezaan antara takaful dan insurans konvensional adalah seperti jadual berikut:

Jadual: Perbezaan antara takaful dan insurans konvensional

Perkara
Takaful
Insurans
Konsep
Berasaskan semangat kerjasama dan tolong- menolong (ta’awun) dan tabarru'
Semata-mata berdasarkan faktor-faktor komersial
Akad
Wakalah, mudharabah
Jual beli
Prinsip
Bebas daripada 'riba', 'gharar' dan 'maisir'
Banyak terlibat dengan 'riba, 'gharar', dan 'maisir'
Operasi
Di pantau oleh Majlis Penasihat Syariah (SAC)
Tiada Majlis Penasihat Syariah (SAC)
Keuntungan
Keuntungan akan dikongsi  antara pengendali (syarikat) dan peserta berasaskan Mudharabah
Mempraktikkan riba (faedah)

Sumber artikel:

http://e-muamalat.gov.my/faq/apakah-perbezaan-antara-takaful-dan-insurans-konvensional

No comments:

Post a Comment